Sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości jest zabiegiem stosowanym w przypadku zaniku kości. Na czym ten zabieg polega i w jaki sposób może pomóc?

 

Jakie są wskazania do sterowanej regeneracji kości?

Sterowana regeneracja kości jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w przypadku zaniku tkanki kostnej szczęki lub żuchwy, do którego dochodzi w wyniku utraty zębów.  Nawet utrata pojedynczego zęba sprawia, że kość w danym miejscu traci swoje obciążenie podczas żucia i przestaje uczestniczyć w tym procesie. W efekcie zaczyna stopniowo zanikać.

Zanik kości zawsze jest problemem, ale szczególną przeszkodę stanowi dla Pacjentów chcących poddać się protetycznej rekonstrukcji zębów z zastosowaniem implantów. Aby takie leczenie zakończyło się powodzeniem, wszczepione implanty muszą zintegrować się z tkanką kostną. Jeżeli jednak ilość tkanki kostnej jest niewystarczająca, proces ten nie może przebiegać prawidłowo.

 

Kompleksowe leczenie zębów
Mamy na to sposób! Kliknij poniższy przycisk i przekonaj się!

 

Zanik kości to jednak kłopot nie tylko dla Pacjentów implantologicznych. Stanowi utrapienie także dla użytkowników ruchomych protez. W efekcie zaniku zmienia się kształt podłoża pod protezą. Z tego powodu proteza musi być na bieżąco korygowana, a w pewnych przypadkach nawet wykonana na nowo.

Są jednak metody pozwalające radzić sobie z zanikiem kości. I tu przechodzimy do naszego tematu, czyli regeneracji kości. Ten zabieg pozwala zniwelować niekorzystne skutki tej przypadłości, takie jak wady zgryzu, zmiany w budowie żuchwy i w rysach twarzy, dysfunkcje narządu żucia.

 

Jak przeprowadza się sterowaną regenerację kości?

Na czym polega zabieg sterowanej regeneracji kości? Pierwszym krokiem jest dokładna diagnostyka. Trzeba wykonać zdjęcia RTG i badanie tomograficzne, aby dokonać oceny stanu tkanki kostnej i możliwości przeprowadzenia przeszczepu autogennego, czyli takiego, który odbywa się z wykorzystaniem kości pobranej od Pacjenta, najczęściej z obszaru żuchwy. Właśnie taki przeszczep daje najlepsze rezultaty.

Jeżeli nie ma możliwości, by sterowaną regenerację kości przeprowadzić właśnie w ten sposób, pozostają metody alternatywne. Można zastosować kość homogenną, pochodzącą od innych dawców. W przypadku, gdy taki materiał jest niedostępny, wykorzystuje się ksenograft, przetworzoną kość pochodzenia zwierzęcego. Wreszcie można zabieg przeprowadzić również z wykorzystaniem materiałów alloplastycznych, czyli syntetycznych materiałów kościozastępczych.

 

 

Zabieg sterowanej regeneracji kości, wykonywany w znieczuleniu, zaczyna się od odpreparowania płata błony śluzowej i tkanki okostnej. Następnym etapem jest wprowadzenie w odpowiednie miejsce materiału kostnego lub kościozastępczego. Miejsce to przykrywa się membraną – błoną, która stanowi zabezpieczenie przed wrastaniem tkanek miękkich. Na zakończenie całość pokrywa się na powrót odpreparowanym kawałkiem tkanek i zabezpiecza opatrunkiem.

Teraz trzeba odczekać od czterech do sześciu miesięcy, stosując się przez ten czas do lekarskich zaleceń pozabiegowych. Po upływie tego czasu lekarz będzie mógł dokonać oceny efektów zabiegu.

 

Co możesz teraz zrobić?

Jak widzisz, nawet zanik kości nie musi uniemożliwiać wszczepienia implantów – sterowana regeneracja kości pozwala uporać się z tym problemem. Odwiedź nasz gabinet i przekonaj, co możemy dla Ciebie zrobić. Na wizytę możesz się umówić, dzwoniąc pod numer +48 602 232 400 lub wypełniając formularz.

Zadzwoń: +48 602 232 400