Najważniejsze informacje o zaniku kości

Wiele osób błędnie zakłada, że utrata zęba rozwiązuje wszystkie problemy i dalsze leczenie stomatologiczne jest tylko stratą czasu. To kardynalny błąd! Nawet pojedyncza luka w uzębieniu przynosi wiele groźnych dla jamy ustnej konsekwencji. Jedną z nich jest stopniowy zanik tkanek kostnych w miejscu po utraconym zębie, który doprowadza do pogorszenia estetyki twarzy czy stabilności noszonych protez ruchomych. Podczas swojej ponad 30-letniej praktyki zawodowej miałam ogromną styczność z tym niebezpiecznym schorzeniem, dlatego też postaram się przybliżyć nieco kwestie z nim związane.
 

Jakie są przyczyny zanikania tkanek kostnych w jamie ustnej?

Zanik kości jest zjawiskiem występującym w obliczu utraty nawet pojedynczego zęba, a wynika z jej niewłaściwego obciążenia. Badania naukowe dowodzą, że podczas pierwszych 3 miesięcy utrzymujących się braków zębowych tkanki kostne zębodołu ulegają degradacji sięgającej około 50-60%. Po upływie tego czasu tempo powolnego zanikania zwalnia do około 1% w skali roku. Oczywiście wpływ na to mają także inne czynniki, m.in. cukrzyca czy miażdżyca, a nawet wiek Pacjenta.
 

Zanik kości – efekty

O tym, że zanik kości przynosi same negatywne efekty dla zdrowia jamy ustnej, nie trzeba nikogo przekonywać. Warto jednak przytoczyć przynajmniej część z nich. Przede wszystkim należy zacząć od pogorszenia estetyki twarzy – przy obszernych brakach zębowych policzki tracą swoje podparcie, co powoduje powstanie postarzających zmarszczek i tzw. profilu starczego, charakterystycznego dla osób w podeszłym wieku.
 
Innym negatywnym dla Pacjenta skutkiem jest znaczne utrudnienie lub nawet uniemożliwienie leczenia protetycznego, jeśli podjęto decyzję o zastosowaniu rozwiązania wykorzystującego implanty zębowe. Nie jest to oczywiście sytuacja bez wyjścia – przeprowadzenie odpowiednich zabiegów chirurgicznych (np. sterowanej regeneracji kości) mających za zadanie przywrócić odpowiednią ilość kości w wymaganym miejscu i stworzyć warunki pod wszczepienie implantów. To skuteczna metoda, lecz cały proces staje się dłuższy oraz kosztowniejszy.
 

Sposoby walki z zanikiem tkanek kostnych w jamie ustnej

Zanik kości jest poważnym problemem, jednak nie znaczy to, że jest on nieodwracalny (przynajmniej zdecydowanej większości sytuacji). Bardzo ważne jest, aby po utracie chociażby jednego zęba szybko skierować swoje kroki do gabinetu dentystycznego, gdzie lekarz dobierze odpowiednią metodę jego odbudowy. Przede wszystkim bierze się pod uwagę wszczepienie implantów, ze względu na ich biokompatybilne właściwości. Mają one za zadanie przejąć funkcje utraconych korzeni zębowych, a dzięki wykonaniu z wysokiej jakości materiałów organizm traktuje je jako własną część. Otaczające implant tkanki kostne obrastają go, co hamuje ich własny zanik. Oczywiście to nie jest jedyna rola implantów – służą one także jako podstawa dla zamocowania określonych rekonstrukcji protetycznych (koron, mostów lub protez).
 

Jak regeneruje się utracone w tkanki kostne jamy ustnej?

Jeśli Pacjent przez dłuższy czas użytkował (w sytuacji bezzębia) tradycyjną protezę ruchomą, która nie zapewniała kości właściwego obciążania lub przez dłuższy czas unikał podjęcia leczenia braku zębowego, tkanki kostne prawdopodobnie uległy znacznemu zanikowi. Chociaż może się wydawać inaczej, jej odbudowa jest jak najbardziej możliwa. Przebiega ona przy pomocy specjalnych zabiegów wchodzących w zakres chirurgii stomatologicznej. Może to być na przykład podniesienie dna zatoki szczękowej (lekarz wykonuje w określonym miejscu jamy ustnej otwór, zaś przez niego wprowadza materiał imitujący kościec) lub sterowana regeneracja kości. Drugi z wymienionych zabiegów polega na zastosowaniu nowoczesnych biomateriałów wspomagających naturalną odbudowę tkanek kostnych. Leczenie to wymaga większej ilości czasu, lecz jego zasadniczą zaletą jest brak konieczności ingerowania w pozostałe struktury jamy ustnej Pacjenta.
 

Dlaczego warto podjąć się regeneracji utraconych tkanek kostnych?

Podstawowym argumentem przemawiającym za odbudową utraconego kośćca jamy ustnej jest przede wszystkim przywrócenie twarzy naturalnej estetyki. Postarzające zmarszczki lub bruzdy oraz zmiana profilu twarzy zauważalnie podkopują pewność siebie Pacjentów, pogarszając ich samopoczucie psychiczne podczas kontaktów towarzyskich. Doskonałym wyjściem jest wszczepienie implantów, pozwalające jednocześnie zrekonstruować utracone zęby w sposób skuteczny i bardzo estetyczny.
 

Co możesz teraz zrobić?

Jak widać, utrata tkanek kostnych w jamie ustnej to niemały problem rzutujący na wiele aspektów życia. Jeśli borykasz się z brakami zębowymi będącymi jej bezpośrednim źródłem, umów się na wizytę w mojej klinice! Dobiorę rozwiązania zgodne z Twoimi potrzebami oraz oczekiwaniami, a ich rezultaty przyniosą spektakularne efekty. Możesz się z nami skontaktować, dzwoniąc pod numer 602 232 400 lub wypełniając formularz.

 

Zadzwoń: +48 602 232 400
EKSPERT RADZI
X
youtube miniaturka filmu
Danuta Borczyk
Dlaczego wizyty kontrolne w leczeniu estetycznym są ważne?